ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA102- 048343

START pentru formarea profesională în domeniul electromecanic la nivelul cerințelor pieței muncii europene !

Coordonator proiect:

Prof. Cișman Amelia

Durată: 16 luni

(1-10-2018– 31-01-2020)

Parteneri

  • P. Kousios Electrical Ltd și Organization for Promotion of European Issues–din PAPHOS – Cipru –  flux 2.
  • Ferreirolux și Associação Intercultural Amigos da Mobilidade – flux 1

Grant

Grant total: 78182 euro

Cheltuieli de organizare (pregatire lingvistica, culturala, pedagogica, asigurari de calatorie, cheltuieli pentru excursii culturale in tara gazda).

Cheltuieli de transport cu avionul

Cheltuieli pentru subzistența participanților (cazare si masa)


Grupul țintă

  • 24 de elevi de liceu, clasa a X-a, domeniul de pregătire electromecanică, calificarea Tehnician electromecanic
  • 8 de elevi de scoală profesională, clasa a X-a, domeniul electromecanic, calificarea electromecanic centrale electrice
  • Stagiul de pregătire practică derulat va fi de 60 de ore (2 săptămani) din totalul orelor de CDL. Cei 32 de elevi vor fi repartizati pe 2 fluxuri

Fluxul 1 – 16-30 iunie 2019 Barcelos, Portugalia – stagiul de instruire practică

Fluxul 1 – 16-30 iunie 2019 – Portugalia – excursii culturale

Flux 2 – 9-20 septembrie 2019 – Cipru, Paphos, stagiul de instruire practică


Flux 2 – 9-20 septembrie 2019 – Cipru, excursii culturale

Coordonator proiect – prof. Cișman Amelia

Responsabil diseminare- prof. Vîntu Monica Mihaela

All rights reserved

Create your website with WordPress.com
Get started